Početna Glavna skupština

Glavna skupština

Kategorije proizvoda
Obavijest o odlukama Glavne skupštine 04-07-2018   Prikaži
6-Nadzorni odbor-prijedlog odluke za imenovanje revizora sa preporukom Revizijskog odbora   Prikaži
5-b Uprava-prijedlog odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru   Prikaži
5-b Nadzorni odbor-prijedlog odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru   Prikaži
5-a Uprava-prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi društva   Prikaži
5-a Nadzorni odbor-prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi društva   Prikaži
4-Uprava-prijedlog odluke o upotrebi dobiti   Prikaži
3- Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća   Prikaži
2-f Konsolidirano nefinancijsko izvješće 2017   Prikaži
2-e GFI-POD 2017 - konsolidirano   Prikaži
2-d Konsolidirani financijski izvještaji s revizorskim izvješćem i Konsolidiranim izvješćem Uprave 2017   Prikaži
2-c MIV Nefinancijsko izvješće 2017   Prikaži
2-b GFI-POD 2017 - nekonsolidirano   Prikaži
2-a Nekonsolidirani financijski izvještaji s revizorskim izvješćem i Izvješćem Uprave o stanju društva 2017   Prikaži
1-b Punomoć   Prikaži
1-a Prijava   Prikaži
Odluka o sazivanju i poziv za Glavnu skupštinu-04-07-2018   Prikaži
Obavijest o odlukama izvanredne Glavne skupštine 28-09-2017   Prikaži
Obavijest - zahtjev dioničara za dopunu predmeta na dnevnom redu Glavne skupštine   Prikaži
1-a Prijava   Prikaži
1-b Punomoć   Prikaži
2-Nekonsolidirani revizorski izvještaj za 2016 godinu NAKON PROMJENE DOBITI   Prikaži
2-Nekonsolidirani izvještaj MIV za 2016 godinu   Prikaži
2-GFI POD nekonsolidirani 2016 NAKON PROMJENE DOBITI   Prikaži
2-Konsolidirani revizorski izvještaj za 2016 godinu NAKON PROMJENE DOBITI   Prikaži
2-Konsolidirani izvještaj MIV za 2016 godinu   Prikaži
2-GFI POD konsolidirano 2016 NAKON PROMJENE DOBITI   Prikaži
3 NO - Odluka o izmjeni prijedloga odluke o upotrebi dobiti   Prikaži
3 Uprava - Odluka o izmjeni prijedloga odluke o upotrebi dobiti   Prikaži
4-a NO - prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi i potvrđivanju odluke Glavne skupštine   Prikaži
4-a Uprava - prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi i potvrđivanju odluke Glavne skupštine   Prikaži
4-b NO - prijedlog odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru i potvrđivanju odluke Glavne skupštine   Prikaži
4-b Uprava - prijedlog odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru i potvrđivanju odluke Glavne skupštine   Prikaži
5-a TFI POD 06-2017 konsolidirano   Prikaži
5-b Izvještaj poslovodstva i izjava -konsolidirano -1-06 2017   Prikaži
Odluka i poziv za izvanrednu Glavnu skupštinu 28-09-2017   Prikaži
Obavijest o odlukama Glavne skupštine-01-06-2017   Prikaži
Očitovanje Uprave i Nadzornog odbora glede protuprijedloga odluka dioničara RI   Prikaži
Obavijest-protuprijedlozi odluka   Prikaži
1-a Prijava   Prikaži
1-b Punomoć   Prikaži
2-a Nekonsolidirani financijski izvještaji sa revizorskim izvještajem i Izvješćem Uprave o stanju društva za 2016   Prikaži
2-b GFI POD utvrđeni i revidirani nekonsolidirani izvještaji 2016   Prikaži
2-c Konsolidirani financijski izvještaji sa revizorskim izvještajem i Konsolidiranim izvješćem Uprave za 2016   Prikaži
2-d GFI POD utvrđeni i revidirani konsolidirani izvještaji 2016   Prikaži
3- Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća   Prikaži
4- Uprava-prijedlog odluke o upotrebi dobiti   Prikaži
5-a NO-prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi društva   Prikaži
5-a Uprava-prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi društva   Prikaži
5-b NO-prijedlog odluke o davanju razrješnice NO   Prikaži
5-b Uprava-prijedlog odluke o davanju razrješnice NO   Prikaži
6- NO-prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala   Prikaži
6- Uprava-prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala   Prikaži
7- Uprava-prijedlog izmjena Statuta   Prikaži
7-NO-prijedlog izmjena Statuta   Prikaži
8- NO-prijedlog odluke za imenovanje revizora   Prikaži
9- NO-prijedlog odluke za izbor članova Nadzornog odbora   Prikaži
10- NO- prijedlog odluke za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika GS   Prikaži
10-Uprava-prijedlog odluke za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika GS   Prikaži
Poziv za Glavnu skupštinu - 01-06-2017   Prikaži
Odluka o sazivanju Glavne skupštine-01-06-2017   Prikaži
Obavijest o odlukama Glavne skupštine-30.06.2016.   Prikaži
Obavijest o protuprijedlozima odluka   Prikaži
Ispravak u pozivu za Glavnu skupštinu   Prikaži
7- NO - prijedlog člana Nadzornog odbora    Prikaži
6- NO - prijedlog za imenovanje revizora    Prikaži
5-b Uprava - prijedlog odluke - davanje razrješnice Nadzornom odboru   Prikaži
5-b NO - prijedlog odluke - davanje razrješnice Nadzornom odboru   Prikaži
5-a Uprava - prijedlog odluke - davanje razrješnice Upravi društva   Prikaži
5-a NO - prijedlog odluke - davanje razrješnice Upravi društva   Prikaži
4- Uprava - prijedlog odluke o uporabi dobiti   Prikaži
3- NO - Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva   Prikaži
2-e Konsolidirani financijski izvještaji za 2015 sa izvješćem revizora   Prikaži
2-d GFI POD konsolidirano 2015   Prikaži
2-c Nekonsolidirani financijski izvještaji za 2015 sa izvješćem revizora   Prikaži
2-b GFI POD nekonsolidirano 2015   Prikaži
2-a Izvješće o stanju društva 2015   Prikaži
1-b Punomoć   Prikaži
1-a Prijava   Prikaži
Poziv za Glavnu skupštinu-30-06-2016   Prikaži
Odluka o sazivanju Glavne skupštine-30-06-2016   Prikaži
Obavijest_o_odlukama_Glavne_skupštine_29_06_2015   Prikaži
RI_protuprijedlog_odluke_o_izboru_članova_NO   Prikaži
Poziv_za_Glavnu_skupštinu   Prikaži
Odluka_o_sazivanju_Glavne_skupštine   Prikaži
1_a_Prijava-2   Prikaži
1_b_Punomoć-2   Prikaži
2_a_Izvješće_o_stanju_društva_i_koncerna_2014   Prikaži
2_b_GFI_POD_2014_temeljno_revidirano_utvrđeno   Prikaži
2_c_Nekonsolidirani_financijski_izvještaji_sa_revizorskim_izvješćem_2014   Prikaži
2_d_GFI_POD_2014_konsolidirano_revidirano_utvrđeno   Prikaži
2_e_Konsolidirani_financijski_izvještaji_sa_revizorskim_izvješćem_2014   Prikaži
2_f_GFI_POD_2014_konsolidirano   Prikaži
2_g_GFI_POD_2014_nekonsolidirano   Prikaži
3_NO_izvješće_o_obavljenom_nadzoru_vođenja_poslova_društva_i_odluke-1   Prikaži
4_Uprava_prijedlog_odluke_uporaba_dobiti   Prikaži
5_a_Uprava_prijedlog_odluke_razrješnica_Nadzornom_odboru   Prikaži
5_b_NO_prijedlog_odluke_davanje_razrješnice_Nadzornom_odboru   Prikaži
5_b_Uprava_prijedlog_odluke_razrješnica_Upravi   Prikaži
6_NO_prijedlog_za_imenovanje_revizora   Prikaži
7_NO_prijedlog_članova_Nadzornog_odbora   Prikaži
8_NO_prijedlog_predsjednika_i_zamjenika_predsjednika_Glavne_skupštine   Prikaži
9_a_Izvješće_posebna_revizija_2012_temeljni_izvještaji   Prikaži
9_b_Izvješće_posebna_revizija_2012_konsolidirani_izvještaji   Prikaži
9_c_Izvješće_posebnog_revizora_o_dogovorenim_postupcima   Prikaži
Zapisnik_Glavne_skupštine_03_07_2014   Prikaži
Obavijest_o_odlukama_Glavne_skupštine_03_07_2014   Prikaži
Poziv_za_Glavnu_skupštinu_03_07_2014   Prikaži
Odluka_o_sazivanju_Glavne_skupštine_03_07_2014   Prikaži
1_a_Prijava-1   Prikaži
1_b_Punomoć-1   Prikaži
2_a_GFI.POD_2013_nekonsolidirano   Prikaži
2_b_NEKONSOLIDIRANI_FINANCIJSKI__IZVJEŠTAJI_S_IZVJEŠĆEM_REVIZORA_2013-1   Prikaži
2_b_NEKONSOLIDIRANI_FINANCIJSKI__IZVJEŠTAJI_S_IZVJEŠĆEM_REVIZORA_2013   Prikaži
2_c_GFI.POD_2013__konsolidirano   Prikaži
2_d_KONSOLIDIRANI_FINANCIJSKI__IZVJEŠTAJI_S_REVIZORSKIM_IZVJEŠĆEM_2013.   Prikaži
2__e_Izvješće_o_stanju_društva_i_konsolidirano_izvješće_za_2013._godinu   Prikaži
3__Izvješće_NO_o_obavljenom_nadzoru_vođenja_poslova_društva_i_odluke   Prikaži
4_Uprava_prijedlog_odluke_o_uporabi_dobiti-1   Prikaži
5_a_NO_prijedlog_odluke_davanje_razrješnice_Upravi-1   Prikaži
5_a_Uprava_prijedlog_odluke_davanje_razrješnice_Upravi   Prikaži
5_b_NO_prijedlog_odluke_davanje_razrjesnice_NO   Prikaži
6__NO_prijedlog_odluke_imenovanje_revizora   Prikaži
7_NO_prijedlog_člana_Nadzornog_odbora   Prikaži
8_a_Revidirani_godišnji_financijski_izvještaji_za_2011._godinu   Prikaži
8_b_Revidirani_konsolidirani_godišnji_financijski_izvještaji_za_2011._godinu   Prikaži
9__Uprava_i_Nadzorni_odbor_procjena_posljedica   Prikaži
Obavijest_o_Rješenju_Visokog_trgovačkog_suda   Prikaži
Obavijest_o_odlukama_Glavne_skupštine_04_07_2013   Prikaži
Protuprijedlog_dioničara_na_točku_10   Prikaži
Dopuna_dnevnog_reda_Glavne_skupštine_04_07_2013   Prikaži
1_a_Prijava   Prikaži
1_b_Punomoć   Prikaži
2_a_GFI_POD_2012_utvrđeno_revidirano_konsolidirano   Prikaži
2_b_GFI_POD__2012_utvrđeno_revidirano_nekonsolidirano   Prikaži
2_c_Revizorski_izvještaj_2012_konsolidirano   Prikaži
2_d_Revizorski_izvještaj_nekonsolidirano_2012   Prikaži
2_e_Izvješće_o_stanju_društva_i_konsolidirano_izvješće_za_2012._godinu   Prikaži
3_NO_Izvješće_o_obavljenom_nadzoru_vođenja_poslova_društva_i_odluke   Prikaži
4_Uprava_prijedlog_odluke_o_uporabi_dobiti   Prikaži
5_a_NO_prijedlog_odluke_davanje_razrješnice_Upravi   Prikaži
5_b_NO_prijedlog_odluke_davanj_razrješnice_Nadzornom_odboru   Prikaži
5_a_Uprava_prijedlog_davanje_razrješnice_Nadzornom_odboru   Prikaži
5_b_Uprava_prijedlog_davanje_razrješnice_Upravi_društva   Prikaži
6_NO_prijedlog_odluke_imenovanje_revizora   Prikaži
7_NO_prijedlog_odluke_dopune_Statuta   Prikaži
7_Uprava_prijedlog_dopuna_Statuta   Prikaži
8_NO_prijedlog_članova_Nadzornog_odbora   Prikaži
9_NO_prijedlog__odluke_predsjednik_i_zamjenik_predsjednika_GS   Prikaži
Poziv_za_Glavnu_skupštinu_04_07_2013   Prikaži
Odluka_o_sazivanju_Glavne_skupštine_04_07_2013   Prikaži
Obavijest_o_odlukama_Glavne_skupštine_28_05_2013   Prikaži
Obavijest_protuprijedlog_dioničara   Prikaži
Prijava-3   Prikaži
Punomoć-3   Prikaži
Poziv_za_Glavnu_skupštinu_28_05_2013   Prikaži
Rješenje_o_davanju_ovlasti_za_sazivanje_Skupštine   Prikaži
Prijava-2   Prikaži
Punomoć-2   Prikaži
Poziv_za_Glavnu_skupštinu_28_03_2013   Prikaži
Odluka_o_sazivanju_Glavne_skupštine_28_03_2013   Prikaži
Zahtjev_za_sazivanje_izvanredne_Glavne_skupštine-1   Prikaži
Obavijest_o_odlukama_Glavne_skupštine_06_09_2012   Prikaži
Prijava-1   Prikaži
Punomoć-1   Prikaži
1_IZVJEŠĆE_O_STANJU_DRUŠTVA_2011   Prikaži
2_GFI_POD_2011_temeljno_utvrđeno   Prikaži
3_Izvještaj_za_2011_temeljno_utvrđeno   Prikaži
4_GFI_POD_2011__konsolidirano_utvrđeno   Prikaži
5_Izvještaj_za_2011._konsolidirano_utvrđeno   Prikaži
    Prikaži
7_REVIZORSKO_IZVJEŠĆE_2011_temeljni_izvještaji   Prikaži
8_Izvještaj_posebnog_revizora_MIV_TEMELJNO_2010   Prikaži
9_Izvještaj_posebnog_revizora__MIV_KONSOLIDIRANO_2010   Prikaži
10_Prijedlog_odluke__razrješnica_Upravi   Prikaži
11_Prijedlog_odluke__razrješnica_NO   Prikaži
12_Prijedlog_odluke_pokriće_gubitka   Prikaži
13_Prijedlog_odluke_revizor   Prikaži
14_Izvješće_Nadzornog_odbora   Prikaži
15_Prijedlog_odluke_Uprave_razrješnica_Upravi   Prikaži
16_Prijedlog_odluke_Uprave_razrješnica_NO   Prikaži
17_Podaci   Prikaži
18-Prijedlog-odluke-NO-izmjena-odluke-Glavne-skupštine   Prikaži
19-Prijedlog-odluke-Uprava-izmjena-odluke-Glavne-skupštine   Prikaži
Poziv-za-Glavnu-skupštinu   Prikaži
Odluka-o-sazivanju-Glavne-skupštine   Prikaži
Zapisnik_sa_skupštine_05_10_2011   Prikaži
Obavijest_odluke_Glavne_skupštine_05_10_2011   Prikaži
Obavijest_o_protuprijedlogu_odluke_HANFA   Prikaži
Protuprijedlog_SIZF   Prikaži
Punomoć   Prikaži
Prijava   Prikaži
Poziv_za_Glavnu_skupštinu_05_10_2011   Prikaži
Odluka_o_sazivanju_Glavne_skupštine_05_10_2011   Prikaži
Zahtjev_za_sazivanje_izvanredne_Glavne_skupštine   Prikaži
Zapisnik_Glavna_skupština_30_06_2011   Prikaži
Odluke_Glavne_Skupštine-MIV-30-06-2011   Prikaži
Dopuna_dnevnog_reda_Glavne_skupštine_društva   Prikaži
20-Uprava-obrazloženja_i_broj_dionica   Prikaži
19-Odluka_NO-prijedlog_za izbor_predsjednika_i_zamjenika_Glavne_skupštine   Prikaži
18-Uprava-prijedlog_predsjednika_Glavne_skupštine_i_zamjenika   Prikaži
17-NO-odluka-prijedlog_članova_NO   Prikaži
16-Uprava-prijedlog_izmjena_i_dopuna_Statuta   Prikaži
15-Odluka_NO-prijedlog_izmjena_i_dopuna_Statuta   Prikaži
14-NO-odluka-prijedlog revizora   Prikaži
13-NO-prijedlog_odluke-razrješnica_NO   Prikaži
12-NO-prijedlog_odluke-razrješnica_Upravi   Prikaži
11-Uprava-prijedlog_razrješnice_NO   Prikaži
10-Uprava-prijedlog_razrješnice_Uprava   Prikaži
9-Uprava-prijedlog odluke-pokriće_gubitka   Prikaži
8-NO-Izvještaj_sa_odlukama   Prikaži
7-REVIZORSKO_IZVJEŠĆE 2010-KONSOLIDIRANO   Prikaži
6-GFI-POD_2010-revidirano_konsolidirano   Prikaži
5-REVIZORSKO_IZVJEŠĆE_2010-TEMELJNO   Prikaži
4-GFI-POD 2010-temeljno revidirano   Prikaži
3-IZVJEŠĆE_O_STANJU_DRUŠTVA_2010   Prikaži
2-Punomoć   Prikaži
1-Prijava   Prikaži
Poziv_za_Glavnu_skupštinu_30_06_2011   Prikaži
Odluka_o_sazivanju_Glavne_skupštine-1   Prikaži
Obavijest_odluke_Glavne_skupštine_20_07_2010   Prikaži
Prijava   Prikaži
Punomoć   Prikaži
Poziv_za_Glavnu_skupštinu   Prikaži
Odluka_o_opozivu_Odluke_o_sazivu_Glavne_skupštine_i_sazivanju_nove   Prikaži
Poziv_za_Glavnu_skupštinu   Prikaži
Odluka_o_sazivanju_Glavne_skupštine   Prikaži
Obrazloženje_i_ukupan_broj_dionica   Prikaži
Obrazac_Prijava   Prikaži
Obrazac_Punomoć   Prikaži
IZVJEŠĆE_O_STANJU_DRUŠTVA_I_KONSOLIDIRANO_IZVJEŠĆE   Prikaži
GFI_POD_2009   Prikaži
IZVJEŠTAJ_POSLOVODSTVA_I_IZJAVA_2009   Prikaži
Revizorsko_izvješće_2009_temeljno   Prikaži
GFI_POD_2009_konsolidirano   Prikaži
IZVJEŠTAJ_POSLOVODSTVA_I_IZJAVA_2009_konsollidirano   Prikaži
REVIZORSKO_IZVJEŠĆE_2009_konsolidirano   Prikaži
Izvješće_Nadzornog_odbora   Prikaži
Odluka_o_ispitivanju_financijskih_izvješća   Prikaži
Odluka_suglasnost_i_utvrdivanje_financijskih_izvješća   Prikaži
Odluka_prijedlog_Nadzornog_odbora_o_uporabi_dobiti   Prikaži
Prijedlog_odluke_Uprave_o_uporabi_dobiti   Prikaži
Odluka_prijedlog_davanja_razrješnice_Upravi_društva   Prikaži
Odluka_prijedlog_davanja_razrjesnice_Nadzornom_odboru   Prikaži
Odluka_o_prijedlogu_imenovanja_revizora   Prikaži
Odluka_o_prijedlogu_člana_Nadzornog_odbora   Prikaži
Izjava_o_prihvaćanju_imenovanja   Prikaži
Zapisnik_Glavne_skupštine_16-01-09   Prikaži
Poziv_za_SKUPŠTINU-01-06-09   Prikaži
Zapisnik Glavne skupštine - 01-06-09   Prikaži
Novosti
Sve novosti Saznajte više o novitetima iz MIV-a

Isporuka Leptirastog zatvarača DN 2000

Saznaj više

MIV d.d. postao je ponosan vlasnik DVGW certifikata

Saznaj više
HYDROVALVES - AutoCAD Add-on

Elementi VENTILA s naprednim funkcijama

Preuzmi (87,4 MB) Upute za korištenje

Hydrovalves - AutoCAD Add-on je program za 2D parametarsko crtanje vodovodne armature i fazonskih komada od nodularnog lijeva. Svi elementi točnih su dimenzija po EN standardu.

Osim samog crtanja elemenata omogućen je i opis elemenata. Program radi u okruženju AutoCAD-a (u verzijama ACAD 2007 ili kasnijim verzijama). U programu se nalazi standardni proizvodni program Metalske industrije Varaždin d.d.

Primajte e-novosti iz MIV-a!